Slide Eixos
 • Prevenció de les violències masclistes
 • Coeducació i educació sexoafectiva
 • Joves i empoderament
 • Associacionisme i organització amb perspectiva de gènere
 • Treball, corresponsabilitat i usos del temps
 • Planificació estratègica i cooperació del territori
 • Transversalitat de gènere 
 • Auditories de gènere 
 • Cures organitzacionals i gestió democràtica
 • Accions per la diversitat sexual i lgbti

Slide A qui els dirigim?

inici Empreses Administració pública Entitats i associacions Institucions educatives Emprea Empreses
 • Plans d’Igualtat
 • Accions per la conciliació i la corresponsabilitat
 • Protocols contra l’assetjament sexual i lgbti
 • Emprenedoria i ocupació amb perspectiva de gènere i lgbti
Administració pública
Entitats i associacions Institucions educatives
Administracio Empreses Administració pública
 • Polítiques de transversalitat de gènere
 • Planificació estratègica i treball en xarxa amb el territori
 • Formació, campanyes i projectes amb perspectiva de gènere
 • Participació i eines de gestió democràtica
Entitats i associacions Institucions educatives
Educacio Empreses Administració pública Entitats i associacions Institucions educatives
 • Formació i tallers sobre gènere i igualtat
 • Accions de coeducació
 • Protocols contra l’assetjament sexual als centres
 • Participació a les aules!
Entitats Empreses Administració pública Entitats i associacions
 • Acompanyament i formació sobre gènere i sexualitat
 • Auditories de gènere i gestió democràtica
 • Processos de transformació organitzacional per la incorporació de les cures 
 • Eines per la construcció d’espais de cura, de denúncia d’agressions sexistes i reparació
Institucions educatives
Slide A qui els dirigim? Empreses
 • Plans d’Igualtat
 • Accions per la conciliació i la corresponsabilitat
 • Protocols contra l’assetjament sexual i lgbti
 • Emprenedoria i ocupació amb perspectiva de gènere i lgbti
Administració pública
 • Polítiques de transversalitat de gènere
 • Planificació estratègica i treball en xarxa amb el territori
 • Formació, campanyes i projectes amb perspectiva de gènere
 • Participació i eines de gestió democràtica
Entitats i associacions
 • Acompanyament i formació sobre gènere i sexualitat
 • Auditories de gènere i gestió democràtica
 • Processos de transformació organitzacional per la incorporació de les cures 
 • Eines per la construcció d’espais de cura, de denúncia d’agressions sexistes i reparació
Institucions educatives
 • Formació i tallers sobre gènere i sexualitat 
 • Accions i projectes de coeducació
 • Projecte escola segura: prevenció integral de les violències 
 • Participació a les aules